Etiketa pre deti

Nech dieťa predbehne svojich rodičov, a žiak učiteľa. 

Návrat k dedom, návrat k hodnotám.

Prečo destské kútiky v kultivovaných krajinách a najmä v gastronomique reštauráciách neexistujú? Po kurze etikety ich deti nebudú už nikdy vyhľadávať. 


Od 5r.do 17, dve soboty v poradí. Štatistiky sú nekompromisné : nemáme návratnosť 94% či 98%, je na úrovni 100%.

Mení život, prístup k stolovaniu v spoločnosti i v rodinách. Vytvára vyššiu mieru kritiky u detí, tie na okolie a rastieme do krajšieho sveta.  

detska etiketa.JPG

Etiketa pre deti

Pedagogický plán
 

  • Úvod do kultúry správania sa pri stole.

  • Zásady slušnosti: pozdravy, slová...

  • Pohyb: usadenie, držanie tela...

  • Gestá a komunikácia pri stole.

  • Z chlapcov robíme rytierov slušného správania. Z dievčat zas dámy.​

CENA: 1 seance 49 eur x 2 seances = 98 EUR/dieťa

​DÁTUM: 2.4. a 9.4.2022* dve na seba nadväzujúce etikety

*Deti 5r-11r začínajú od 13h do 15h

 Deti 11r-17r od 15h30 do 17h30