This service is not available, please contact for more information.

VEĽKÝ SVET REŠTAURÁCIÍ

Homáre a Langusty: najvyššia liga

  • Ended
  • 150 eur
  • Chez Balzac

Service Description

Pedagogický plán: ​ · Čo je snobizmus a čo vysoká kultúra? · Umenie rúk s homármi i langustami · Výber vína. práca s la carte. · Komunikácia s personálom. · Od Michelina do Bratislavy v 20 stor. · Kto je gourmand a kto gourmet?​


Contact Details

  • Hlboká cesta 7, Bratislava, Slovakia

    +421 910 909 322

    info@iesv.eu